Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos
-Šios privatumo sąlygos (toliau - "sąlygos") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau - "mes") tvarko interneto parduotuvėje (toliau – MB „Laukiniai akiniai“) Pirkėjų (toliau - "Jūsų") asmens duomenis.
-Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
-Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.
2. Asmens duomenų pateikimo taisyklės
-Jūs užsisakydami Prekę turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų užsakymą ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis MB „Laukiniai akiniai“ paslaugomis.
-Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi MB „Laukiniai akiniai“ socialinių tinklų ar interneto puslapiuose, teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, ir kitą MB „Laukiniai akiniai“ prašomą informaciją) tam, kad:
* apdoroti Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus;
* išspęsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
* įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
-Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
-Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes pasiliekame sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.
3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
-Mes turime teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik 2 punkto 2 dalies tikslams pasiekti.
-Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.
4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
-Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti pateiktą informaciją.
-Mes turime turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai įvykdyti Jūsų lūkesčius ir reikalavimus.
5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas
-Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu akiniai@laukiniai.lt.
-Atsakymą mes pateikiame tuo pačiu el.paštu, kuriuo gavome pranešimą ar pretenziją.
6. Asmens duomenų tvarkymas
-Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
7. Taisyklių keitimas
-Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami MB „Laukiniai akiniai“ Facebook paskyroje.
-Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės MB „Laukiniai akiniai“ teikiamomis paslaugomis, mes laikome, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.
8. Baigiamosios nuostatos
-Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
-Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


Pirkimo taisyklės 

1. Bendrosios nuostatos
Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes internetu iš įmonės MB „Laukiniai akiniai“.
2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
-Sutartis tarp Jūsų ir mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs suformuojate užsakymą arba apmokate avansą kai užsakymas buvo suformuotas susirašinėjimo būdu. Avansas visais atvejais sudaro 100% prekių kainos.
-Kiekviena sutartis, sudaryta tarp mūsų ir Jūsų, yra saugoma MB „Laukiniai akiniai“.
3. Jūsų teisės
-Jūs turite teisę pirkti prekes iš mūsų šių taisyklių ir MB „Laukiniai akiniai“ nustatyta tvarka.
-Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su MB „Laukiniai akiniai“, išskyrus atvejus, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
4. Jūs įsipareigojate
-Priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
-Jeigu pasikeičia Jūsų užsakymui pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.
-Jūs, naudodamasis MB „Laukiniai akiniai“ paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.
5. Mūsų teisės
-Jei Pirkėjas bando pakenkti MB „Laukiniai akiniai“ darbui ar stabiliam veikimui, galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis MB „Laukiniai akiniai“ paslaugomis.
-Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti MB “Laukiniai akiniai“ veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.
-Mes turime teisę atšaukti Jūsų suformuotą/apmokėtą užsakymą, jei prekės nebėra sandėlyje.
-Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
6. Mes įsipareigojame
-Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis MB „Laukiniai akiniai“ teikiamomis paslaugomis.
-Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, sutartu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
7. Prekės ir jų kainos
-Akinių ir aksesuarų aprašymas pateikiamas prie kiekvienos prekės. Visada galima prašyti papildomos informacijos apie prekes e-paštu akiniai@laukiniai.lt.
-MB „Laukiniai akiniai“ turi teisę bet kuriuo momentu keisti prekių asortimentą.
-Prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali šiek tiek skirtis nuo faktiškų savybių dėl naudojamo kompiuterio nustatymų ar ypatybių.
-Prekių kainos nurodomos eurais, PVM netaikomas.
-Į prekės kainą pristatymas neįskaičiuotas. Specialių akcijų metu pristatymas gali būti nemokamas.
8. Prekių pristatymas
-Prekių pristatymas Lietuvoje gali trukti iki 45 kalendorinių dienų. Tačiau daugumą prekių pristatome per 5-14 kalendorinių dienų nuo apmokėjimo už prekes gavimo dienos.
-Prekių pristatymu rūpinasi MB „Laukiniai akiniai“.
-Prekių pristatymo mokestis į artimiausią DPD paštomatą Lietuvoje – 2,5 eur. Prekių pristatymas paštu Lietuvoje - nuo 2,5 eur. Specialių pasiūlymų galiojimo metu pristatymas gali būti nemokamas. Prekių pristatymas paštu trunka ilgiau nei paštomatu.
-Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti siuntą, pristatytų prekių būklę.
-Jums nepateikus įrodymų apie pristatymo kokybę per 24val. po prekės gavimo yra laikoma, kad siuntoje esančios prekės yra tvarkingos, o siunta yra perduota taip pat tvarkingai.
-Pastebėję siuntoje esančių prekių išorinį pažeidimą (įlaužimą (-us), įlenkimą (-us), įbrėžimą (-us) ar pan.), turite teisę siuntoje esančių prekių nepriimti ir apie tai mus kuo skubiau informuoti.
-Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai, o Jūs pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturite.
-Prekės gali būti pristatomos į EUROPOS SĄJUNGOS šalis. Siuntimo mokestis į Europos Sąjungos šalis paskaičiuojamas atskiru prašymu kreipiantis akiniai@laukiniai.lt.
9. Prekių grąžinimas
-Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ numatyta tvarka.
-Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, mes ar mūsų atstovas nepriima prekės grąžinimui.
-Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta.
-Prekes grąžinate Jūs savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
-Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai mes neturime analogiškos prekės, per 10 darbo dienų grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.
-Jeigu jūsų užsakytos prekės (akinių rėmeliai, akiniai nuo saulės) Jums netinka arba nepatinka, Jūs per 7 darbo dienas galite jas grąžinti, o mes įsipareigojame jas priimti atgal ir grąžinti sumokėtus už akinių rėmelius pinigus. Už akinių lęšius pinigai negrąžinami. Lęšių kaina komplekte yra 10€/vnt kai prekės kodas 1.56, 20€/vnt kai prekės kodas 1.6, 30€/vnt. kai prekės kodas 1.67 ir 49€/vnt. kai prekės kodas 1.74. Akinių komplekte visada būna du lęšiai. Prekių keitimas arba grąžinimas atliekamas gavus iš Jūsų prašymą, kuriame turi būti nurodoma kas grąžinama ar keičiama, užsakymo numerį bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.
10. Korekcinių akinių naudojimo instrukcija
-Korekciniai akiniai ir pagal užsakymą gaminami akiniai yra priskiriami medicinos prietaisams.
-Akiniai turi būti naudojami tik pagal paskirtį. Akiniai, pagaminti pagal užsakymą, skirti nešioti tik tam asmeniui, pagal kurio receptą jie buvo pagaminti.
-Nenaudokite korekcinių akinių kaip akių apsaugos priemonę, jie netinka darbui su staklėmis ar kenksmingomis, cheminėmis medžiagomis.
-Saugokite akinius nuo karščio, nepalikite jų vasarą automobilyje, pirtyje ir pan. Staigūs temperatūros svyravimai gali pakenkti akinių lęšiams ar rėmeliams.

-Nenešiokite akinių kur yra didelė drėgmės koncentracija (vonioje, pirtyje, pan.), nenešiokite akinių sportuodami, jei prie rėmelio nėra nurodytas tinkamumas sportui dėl galimos reakcijos su prakaitu.

-Akinius užsidėkite ir nusiimkite tik abejomis rankomis laikydami už kojelių. Tai apsaugos akinius nuo rėmelių deformacijos.
-Nenešiodami akinių laikykite juos kietame, uždarame dėkle.
-Akinius į dėklą dėkite lęšiais į viršų, kad nesiliestų prie kietų daiktų.
-Akinius valykite tik akinių valymui skirtomis priemonėmis: servetėlėmis, valikliais.
-Periodiškai patikrinkite, ar teisinga akinių forma ir nešiojimo padėtis.
-Netaisykite akinių patys.
11. Akinių garantija
-MB „Laukiniai akiniai“ akiniams suteikia 12mėn. garantiją.
-Garantinio laikotarpio metu jūs turite teisę į įsigytos prekės brokuotų dalių arba pačios prekės, jei ji brokuota, nemokamą pakeitimą.
-Garantija netaikoma akinių trūkumams, kurie atsirado dėl Korekcinių akinių naudojimo instrukcijos pažeidimo.
-Garantija taikoma tik pateikus prekės įsigijimą liudijančius dokumentus (sąskaitą-faktūrą).
12. Atsakomybė
-Jūs esate visiškai atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
-Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis MB „Laukiniai akiniai“ paslaugomis.
-Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus
veiksmus.
-Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.
13. Informacijos siuntimas
-Mes visus pranešimus siunčiame tuo elektroniniu kanalu, kuriuo atlikote užsakymą (jei užsakymą atlikote socialiniame tinkle) arba e-paštu.
-Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate nurodytu adresu: Miško g. 10, Alukėnų km., Anykščių raj. LT29291, ar elektroninio pašto adresu: akiniai@laukiniai.lt.
14. Slapukai
-Slapukai (angl. cookies) - maži tekstiniai failai, išsaugojantys informaciją apie aplankytą svetainę Jūsų kompiuteryje.
-Mes naudojame slapukus norėdami palengvinti Jūsų, kaip mūsų kliento, darbą (pavyzdžiui, pildant formas) ir iš dalies norėdami įvertinti lankytojų srautą mūsų svetainėje. Mes nesaugome jokių duomenų, surinktų per slapukus, ir Jūsų apsilankymo negalime atsekti.
-Savo interneto naršyklėje Jūs galite nustatyti, kad kompiuteris automatiškai blokuotų slapukus arba įspėtų Jus, kai svetainė naudoja slapukus. Tačiau norime informuoti, kad užblokavus slapukus tam tikros funkcijos mūsų tinklapyje gali neveikti.
15. Baigiamosios nuostatos
-Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Krepšelis

Krepšelis tuščias.